Tarieven

Tarieven


Consultprijs per uur € 55,--

Kosten voor supplementen zijn hierbij NIET inbegrepen.


Eerste consult duurt ongeveer 2 uur.

Vervolgconsult vindt plaats na 8 weken.


In mijn praktijk is een pinautomaat aanwezig.


Vergoeding Zorgverzekeraars

Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt, geheel of gedeeltelijk, natuurgeneeskundige behandelingen, verricht door V.B.A.G. licentiehouders. Vergoeding is mede afhankelijk van de door u afgesloten (aanvullende) zorgverzekering. Het is aan te raden altijd eerst navraag te doen bij uw zorgverzekeraar.


Ik ben aangesloten als V.B.A.G. licentiehouder bij de beroepsvereniging V.B.A.G. onder VBAG licentienummer 2.051015

   

Overige informatie       

Als lid van de beroepsvereniging VBAG ben ik aangesloten bij de RBCZ.


RBCZ registratienr.: 911051R             

AGB code Zorgverlener::90-033041

AGB code Praktijk: 90011992

BTW-ID: NL001738743B08 

    
Voor de wet Wkkgz ben ik aangesloten bij QuasirAVG, nieuwe Europese Privacywet

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese Privacywet. In de AVG staat een aantal verplichte maatregelen waaraan alle zorgverleners in heel Europa en dus ook ik als Kindigo® therapeut moet voldoen. Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst), de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg (RBCZ) van toepassing op mijn werk. Vandaar dat ik mijn clienten goed moet informeren over de doeleinden van en het verzamelen van persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat ik cliënten een behandelovereenkomst/privacyverklaring moet laten ondertekenen.