Kinderen

Kinderen

Kindigo® Therapie voor

baby's, peuters, kleuter, tieners, pubers, adolescentenVerbinden met het kind in ons HART...

Het is zo hard nodig in deze tijd: veel kinderen ervaren onbegrip voor wie ze werkelijk zijn. Ze voelen zich niet (genoeg) gezien en gehoord.


Een nieuwe generatie kinderen

Artsen, psychologen, onderwijzers en nog veel meer mensen van over de hele wereld merken op dat kinderen van deze tijd 'anders' zijn. Deze kinderen laten een geheel nieuw bewustzijn zien en opvallend andere gedragspatronen. Deze bijzondere gedragsuitingen vragen van ouders en opvoeders een andere manier van (op)voeden.

 

Het zijn kinderen met prachtige kwaliteiten zoals (hoog)gevoeligheid, een grote innerlijke wijsheid en een sterke intuïtie. Deze generatie gevoelige kinderen raakt snel overprikkeld, waardoor ze allerlei klachten en problemen kunnen ontwikkelen. In mijn praktijk hanteer ik een holistische kijk op deze problematiek: de boodschap achter de klachten moet begrepen worden en de werkelijke oorzaak aangepakt. Mijn streven: het kind terug in zijn kracht!


Enkele kenmerken van deze kinderen:

 

  • ze zijn uitermate gevoelig, waardoor ze snel overprikkeld raken. Ze zuigen als een spons alle prikkels op en kunnen allerlei klachten en problemen ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan: hyperactief worden, razen en tieren, ruzie maken, slaapproblemen, voedselallergieën


  • ze leven sterk vanuit hun intuïtie. Dit kan gepaard gaan met paranormale ervaringen: ze zien, horen, voelen of weten dingen die volwassenen niet waarnemen


  • ze zijn heel wijs, innerlijk wijs. Ze kunnen onverwachts wijze uitspraken doen, waarbij je je afvraagt of je met een kind of met een volwassene te maken hebt


  • ze hebben veelal een dominante rechter hersenhelft. Dit gaat vaak samen met beelddenken. Beelddenkers zijn visueel ingesteld en kunnen op school in de problemen komen. Ze worden nogal eens (veelal onterecht) gediagnosticeerd met dyslexie, ADD of ADHD. In mijn boek 'Kinderen bewust (op)voeden' besteed ik uitgebreid aandacht aan beelddenken en de problematiek waar deze kinderen mee te maken kunnen krijgen


  • ze zijn een ster in een spiegel voorhouden. Ze laten gedrag zien als uitnodiging aan jou om op zoek te gaan naar je eigen onopgeloste pijn

 

  • ze hebben problemen met gezag zonder uitleg


  • ze willen volwaardig en met respect behandeld worden


  • ze laten zich niet snel meevoeren door gedachten en ideeën van anderen. Ze zien vaak een betere manier om dingen te doen, zowel thuis als op school. Ze kunnen zich soms moeilijk aan een systeem aanpassen. School is om die reden niet altijd even makkelijk


  • ze eisen door hun gedrag dat hen discipline en grenzen worden opgelegd, echter binnen een kader waarin ze zelf keuzes kunnen maken


  • ze hebben een sterk gevoel voor rechtvaardigheid


Kinderen met labels

Steeds vaker krijgen kinderen met druk gedrag het etiket ADHD opgeplakt en kinderen met teruggetrokken gedrag ADD of autisme. En voor heel veel andere kinderen zijn weer andere labels gecreëerd. Is dat terecht? Waarom tonen kinderen dit gedrag? En hoe zijn deze kinderen en hun ouders te helpen? Zijn deze kinderen een weerspiegeling van onze drukke, hectische, maar vooral rusteloze tijd? Kan het zijn dat het tijd is voor verandering en een andere benadering van deze kinderen?

 

Kinderen van deze tijd kunnen juist vanwege hun gevoeligheid uiteenlopende problemen ontwikkelen.

 

Het ene kind krijgt problemen op school met leren (dyslexie, dyscalculie, concentratieproblemen) en een ander kind kan sociaal-emotioneel vastlopen (ADHD, ADD, verschillende vormen van autisme, agressief gedrag, faalangst, examenvrees, eetstoornissen, slaapstoornissen, dwangmatige handelingen, bedplassen, fobieën, angsten en ga zo maar door).

 

 

Ook lichamelijk kunnen deze kinderen allerlei klachten ondervinden: eczeem of andere huidproblemen, overgevoeligheid voor bepaalde voedingsmiddelen, tekort aan vitaminen en mineralen, verhoogde spanning van vrijwel alle spieren in het lichaam, hypoglycemie, overgevoeligheid voor aanraking/licht/geluid, minder goed ontwikkelde motoriek.

 

Kindigo®  therapie als holistische aanpak

Voor alle problemen en klachten geldt dat mijn benadering holistisch is: ik ga op zoek naar de oorzaak op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Denk dan aan factoren van stress zoals geboorte- en of zwangerschapsproblemen, spanningen binnen het gezin, problemen op school, bijwerkingen van vaccinaties (post-vaccinaal syndroom), antibioticagebruik, verstoorde darmflora, negatief zelfbeeld, stralingsbelasting (ten gevolge van een gevoeligheid voor onder meer WIFI en/of aardstralen), niet goed functionerende hersenverbindingen en nog meer.


Een van mijn expertises is om vaccinaties, oxytocine (weeënopwekkers) en andere medicatie te ontstoren. Deze kunnen in sommige gevallen (ernstige) gevolgen hebben op fysiek, mentaal en emotioneel niveau. Het is dan uiterst belangrijk om deze medicatie uit het lichaam te laten verwijderen.


Voor mij als Kindigo® therapeut is het van groot belang om te kijken wat de stressfactor (de oorzaak) van het probleem is en wat er eventueel gedaan kan worden aan overige problemen rond het gedrag van het kind (de gevolgen). Het is mijn wens kinderen terug in hun kracht te brengen.

 

In mijn boeken 'Kinderen bewust (op)voeden' en 'Overprikkeling bij kinderen' besteed ik uitgebreid aandacht aan kinderen van deze tijd.

Speciaal voor kinderen schreef ik 'Prikkelstorm'. Met het (voor)lezen van Prikkelstorm leren kinderen alles over prikkels, de verschillende soorten prikkels, overprikkeling en hulp bij overprikkeling. Wijze uil Poehoe verklapt ook nog een paar geheimen.


Meer informatie over het Kindigo behandelplan onder button Kindigo Therapie